Help For Ukraine - UK & European Super Charity Sales

Help For Ukraine - UK & European Super Charity Sales

Help For Ukraine - UK & European Super Charity Sales

URGENT APPEAL TO ALL PIGEON FANCIERS

The Excelsior Pigeon team, Les Carter & with help also from Bob Fenech are asking pigeon fanciers WORLDWIDE to donate a TOP pigeon to help raise humanitarian aid for the people of Ukraine, The complete auction or series of auctions will be non-profit and all proceeds will be split to the organisations detailed below to directly help people affected by war.

Racing pigeons have always been recognised for their Gallant services in war and symbols of peace, We now call on the pigeon fanciers themselves to help raise humanitarian aid for the people of Ukraine 

BENEFICIARIES:

 Nova Ukraine

Nova Ukraine, also an American nonprofit, works closely with Ukraine-based organizations and is currently assembling supply packages that include diapers for children and adults, baby food, hospital supplies, and dry foods for a children’s orphanage in Donetsk.

Voices of Children

Voices of Children is a Ukraine-based aid organization that provides psychological support to children who have witnessed war. It uses art therapy and storytelling to support children’s wellbeing, and provides financial support to families who have suffered as a result of war.

FOR ALL DONATIONS INCLUDING ANY MONETARY DONATIONS

PLEASE CONTACT:

Bob Fenech email; [email protected]

Les Carter email; [email protected]

———————————————————————————

DRINGEND BEROEP AAN ALLE DUIVENLIEFHEBBERS

Het Excelsior Pigeon Team, Les Carter en Bob Fenech vragen duivenliefhebbers WERELDWIJD, om een TOP duif te doneren, om zo humanitaire hulp voor de bevolking van Oekraïne in te zamelen. Alle veilingen zullen zonder winstoogmerk zijn en de opbrengsten zullen worden verdeeld onder de onderstaande organisaties, om rechtstreeks die mensen te helpen die door de oorlog zijn getroffen.

HULP VOOR OEKRAÏNE

Postduiven zijn altijd erkend voor hun dappere diensten tijdens oorlog en zijn het symbool van vrede. We doen nu een beroep op de duivenmelkers zelf om humanitaire hulp in te zamelen voor de bevolking van Oekraïne.

BEGUNSTIGDEN

Nova Oekraïne

Nova Oekraïne, een Amerikaanse non-profit organisatie, werkt nauw samen met in Oekraïne gevestigde organisaties en is momenteel bezig met het samenstellen van pakketten met luiers voor kinderen en volwassenen, babyvoeding, droge voeding en ziekenhuisbenodigdheden voor een kinderweeshuis in Donetsk.

Stemmen van kinderen

Voices of children is een in Oekraïne gevestigde hulporganisatie die psychologische steun aan kinderen verleent, die getuige zijn geweest van oorlog. Ze maken gebruik van kunsttherapie en vertellen verhalen om het welzijn van deze kinderen te ondersteunen. Ze bieden financiële steun aan gezinnen die geleden hebben tijdens deze oorlog.

Voor alle donaties contacteer:

Bob Fenech

Les Carter

Bob Fenech email; [email protected]

Les Carter email; [email protected]